ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS ชนิดกึ่งแห้ง ถูก สุดคุ้ม ดูแลง่าย ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นบ่อย

แบตเตอรี่รถยนต์ GS ชนิดกึ่งแห้ง

แบตเตอรี่รถยนต์ GS ชนิดกึ่งแห้ง (Maintenance Free = MF) คือ แบตเตอรี่ชนิดนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาไม่นานนัก และมีคุณสมบัติคล้ายๆกับแบบชนิดน้ำ คือ ต้องคอยเติมน้ำกลั่น ทุกๆ 4-6 นั้นหมายความว่าเราไม่ต้องดูแลบ่อยเท่ากับแบตเตอรี่ชนิดน้ำ เนื่องจากแบตเตอรี่กึ่งแห้ง มีน้ำกรดที่ค่อยข้างมีความเข้มข้นสูงกว่าจึงทำให้ระเหยตัวได้ช้ากว่า ราคาก็จะแพงกว่าแบบเปียกประมาณ 200 ถึง 300 ร้อยบาท สามารถใช้งานได้ประมาณ 2 ปี หรือประมาณ 70,000 – 80,000 กิโลเมตร | เช็ค ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS ชนิดกึ่งแห้ง