Hybrid - GS BATTERY

แบตเตอรี่รถยนต์ GS ชนิดไฮบริด

แบตเตอรี่รถยนต์ GS ชนิดไฮบริด (Hybrid Battery) คือ แบตเตอรี่ที่มีส่วนผสมของตะกั่วกับแคลเซียมในโครงแผ่นธาตุลบ และส่วนผสมของตะกั่วกับพลวงต่ำในโครงแผ่นธาตุบวก มีอายุการใช้งานทนทานกว่าแบตเตอรี่ธรรมดา 30% กินน้ำกลั่นน้อย และให้กำลังไฟที่สูง เหมาะกับการใช้งานที่สมบุกสมบัน ลุยงานหนัก และรถบรรทุกขนส่งของที่ต้องใช้งานตลอดเวลา  ในการใช้งานจริงจึงสามารถเติมน้ำกลั่นทุกๆ 15,000 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติที่ทนทานกว่า Ca-MF ในภาวะที่ใช้งานหนัก (Heavy Duty) ให้ความคุ้มค่า | เช็ค ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS ชนิดไฮบริด