แบตเตอรี่ GS ราคาถูก สำหรับรถยนต์ทั่วไป จัดส่งและติดตั้งฟรี นอกสถานที่
No. รุ่นแบตเตอรี่ แผ่น แอมป์ CCA
1 GS-NS40ZL

NS40ZL

11 35  274
2 GS-NS60

NS60

13 45 325
3 GS-NS60L

NS60L

13 45 325
4 GS-N50Z

N50Z

11 60 348
5 GS-N50ZL

N50ZL

11 60 348
6
GS-NS70
NS70
13 65 413
7
GS-NS70L
NS70L
13 65 413
8
GS-LN3-CV
LN3-CV
15 75 420
9
GS-38B19L-MF
38B19L-MF
9 34  272
10
GS-46B24L-MF
46B24L-MF
13 45  325
11
GS-65D23L-MF
65D23L-MF
11 60  420
12
GS-560-059
560-059
18 60  590
13
GS-38B19L-DL
38B19L-DL
9 34 272
14
GS-D60R-DL
D60R-DL
13 45 325
15
GS-D60L-DL
D60L-DL
13 45 325
16
GS-65D23L-DL
65D23L-DL
11 60 420
17
GS-LN3-DL
LN3-DL
17 80 512
18
GS-Q-85
Q-85
15 65 520
19
GS-MFX-50L
MFX-50L
9 40  356
20
GS-46B24L
46B24L
12 45  325
21
GS-46B24R
46B24R
12 45  325
22
GS-MFX-60L
MFX-60L
12 50  465
23
GS-MFX-60R
MFX-60R
12 50  465
24
GS-MFX-70L
MFX-70L
12 60  510
26 LBN1-MF 12 43  390